המשך עבודות מים ופיתוח ברחוב גורדון
 

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות מים ופיתוח ברחוב גורדון.
במסגרת העבודות תבוצע הפסקת מים ביום שני, כה' בסיון, 19.6.17, וביום שלישי, כו' בסיון, 20.6.17, בין השעות 8:30-15:00.

אנא היערכותכם בהתאם.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית.