שינויים בסדרי קבלת קהל בצום תשעה באב

ביום ראשון, י' באב, 7.8.22,

משרדי התאגיד יהיו פתוחים בין השעות, 13:00-8:00.

המשרדים ייפתחו ביום שני, יא' באב, 8.8.22.