סדרי קבלת קהל בחגי תשריראש השנה

 

ראש השנה

ביום שני, כ,ט' באלול, 6.9.21, משרדי התאגיד יהיו סגורים

העבודה תתחדש ביום חמישי, ג' בתשרי, 9.9.21.

 

יום כיפור

החל מיום רביעי, ט' בתשרי, 15.9.21, משרדי התאגיד יהיו סגורים.

העבודה תתחדש ביום ראשון, י"ג בתשרי, 19.9.21.

 

חג סוכות

החל מיום שני י"ד בתשרי,20.9.21, משרדי התאגיד יהיו סגורים.

העבודה תתחדש ביום רביעי, כג' בתשרי, 29.9.21

 

שנה טובה, מועדים לשמחה ובריאות טובה!