בהמשך לדחיית עבודות לילה שהיו מתוכננות ובוטלו עקב מזג האוויר, העבודות נדחו ליום שני, 9.11.20.