המשך עבודות ביוב וניקוז בשכונת חבצלת copy.pdf

הודעה לציבור

המשך עבודות ביוב וניקוז בשכונת חבצלת

סגירת רחוב הירדן בקטע הרחובות הדגניות-הכלניות

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת קווי ביוב וניקוז.

החל מיום ראשון, י"א באייר, 7.5.17 יסגר לתנועת כלי רכב וחניה, רחוב הירדן בקטע הרחובות הדגניות - הכלניות, למשך כשבועיים.

לא תתאפשר תנועת כלי רכב וחניה, למעט דיירי רחוב הירדן, בעלי חניה פרטית בחצר ביתם.

יש לפנות את הרכבים החונים בקטע הרחובות הנ"ל ביום ראשון, עד השעה 7:00 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית