משרדי מחלקת חשבונות המים של הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, יהיו פתוחים לקבלת קהל ביום שני, כח' בניסן, 24.4.17 בין השעות 08:00-12:00