המשך עבודות להחלפת קו מים בשכונת חבצלת

צפויה הפסקת מים בשכונת חבצלת

במסגרת העבודות צפויה הפסקה באספקת המים ביום ראשון, כא' בשבט, 16.2.20 וביום שני, כב' בשבט, 17.2.20  החל מהשעה 13:00 ועד השעה 17:00

ברחובות הבאים:

• הירדן • הדגניות • הרותם 

נא היערכו בהתאם

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית