המשך עבודות להחלפת קו מים בשכונת אבני חן

סגירת רחוב שוהם 59-34

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת קו מים בשכונת אבני חן.

החל מיום ראשון, כא' בשבט, 16.2.20, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב שוהם 16-1, למשך כחודש ימים.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב עד השעה 7:30 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית