המשך עבודות להחלפת קו מים בשכונת אבני חן

סגירת רחוב שוהם 59-34

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת קו מים בשכונת אבני חן.

החל מיום ראשון, ז' בשבט, 2.2.20, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב שוהם 59-34, 

בין השעות 16:00-8:00 למשך כחודש ימים.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב עד השעה 7:30 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית