סדרי קבלת קהל בחגי תשריראש השנה

 

ראש השנה

החל מיום ראשון, כט' באלול, 29.9.19 משרדי התאגיד יהייו סגורים

העבודה תתחדש ביום רביעי, ג' בתשרי, 2.10.19.

 

יום כיפור

החל מיום שלישי, ט' בתשרי, 8.10.19 משרדי התאגיד יהיו סגורים

העבודה תתחדש ביום חמישי, יא' בתשרי, 10.10.19.

 

חג סוכות

החל מיום ראשון יד' בתשרי, 13.10.19 משרדי העירייה יהיו סגורים

העבודה תתחדש ביום שלישי, כג' בתשרי, 22.10.19.

 

שנה טובה ומועדים לשמחה