הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת המים.

ביום שלישי, כז' בתמוז, 30.7.19, צפויה הפסקה האספקת המים, ברחוב גבריאלוב בקטע הרחובות צבי הורוביץ - הרב דוד נדב

וברחוב הרב דוד נדב, בין השעות 12:30-8:30.

במסגרת העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה, רחוב גבריאלוב בקטע הרחובות יעקב טוכמן - צבי הורוביץ, 

החל מהשעה 9:00 ועד השעה 15:00.

 

נא היערכו בהתאם.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית