הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת הביוב בעיר.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב ישראל נג'ארה בקטע הרחובות שלום מלמד - דולינסקי,

ביום רביעי, יד' בתמוזן, 17.7.19, בין השעות 17:00-8:00.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב עד השעה 8:00 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית