העבודות לשיפור ושיקום רחוב י.ל פרץ שתוכננו להיום נדחו!

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור ושיקום רחוב י.ל פרץ

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב י.ל פרץ , ביום שני, כב' באייר, 27.5.19,

 החל מהשעה 10:00 בבוקר.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית