הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע תיקון עקב פיצוץ מים

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב הרב זכריה מדר בקטע הרחובות אברבנאל - אמוראים,  למשך כשלוש שעות.

 

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית