הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע תיקון עקב פיצוץ מים

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב הרצל בין הרחובות דרך יבנה ושדרות חן בצד המערבי.

הודעה על פתיחת מים תפורסם בהקדם.

 

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית