שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הליך פניה לקבלת הצעות לרכישת מלגזה כללי 16/11/2020 29/11/2020
הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים - מרץ 2019 כללי פומבי 25/03/2019

הנחיות להגשת הצעות במסגרת הליך פניה לקבלת הצעות

הודעות על החלטה על התקשרות בפטור במכרז


עבור לארכיון המכרזים