צרכן שחויב על בסיס הערכת צריכה רשאי להעביר קריאת מד.

לצורך עדכון קריאה יש להעביר צילום עדכני של מד המים, התאגיד יבחן את הבקשה והחשבון יתוקן בהתאם.