דוח איכות המים רבעוני, אוקטובר - דצמבר 2019

דוח איכות המים רבעוני, יולי - ספטמבר 2019

דוח איכות המים רבעוני, אפריל - יוני  2019

דוח איכות המים רבעוני, ינואר - מרץ 2019

דוח איכות המים רבעוני, אוקטובר - דצמבר 2018

דוח איכות המים רבעוני, יולי - ספטמבר 2018

דוח איכות המים רבעוני,  אפריל - יוני  2018

דוח איכות המים חצי שנתי,  יולי - דצמבר 2017