חוזרים לשגרה

החל מיום ראשון, כ"ג באייר, 20.5.17, תאגיד המים רחובות הבאר השלישית, ישוב לקבל קהל באמצעות זימון תור מראש בלבד


back_to_work_b106.pdf