עלון מידע ודו"ח שנתי לתושב 2019

אנו מתכבדים להציג בפניכם את סיכום שנת 2019 , הכולל פרוט מקיף על פעילות התאגיד בשנה א'.