עדכונים בנושא התפשטות וירוס הקורונה

לנוכח התפשטות וירוס הקורונה והמגבלות המוטלות מבחינת שירותים והגבלה על התכנסויות, לא תתקים קבלת קהל פרונטלית במשרדי התאגיד עד להודעה חדשה.


dear_customers_b106.pdf