מבצע חיסול חובות!

מבצע מחיקת ריבית והצמדה לצרכני תאגידי מים וביוב! בתקופה שבין 1.1.20 ועד 31.3.20 יתקיים מבצע מחיקת ריבית והצמדה לצרכני תאגידי מים וביוב ביתיים.


מבצע מחיקת ריבית והצמדה לצרכני תאגידי מים וביוב!

בתקופה שבין 1.1.2020 ועד 31.3.20 יתקיים מבצע מחיקת ריבית והצמדה לצרכני הבאר השלישית הביתיים.
במהלך תקופת המבצע רשאי כל צרכן ביתי אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים לפנות בבקשה להסדר תשלום, שיקבע בהתאם לתנאים הבאים:

  1. עמידה בהסדר התשלומים שנקבע.
  2. תשלום חיובי המים והביוב השוטפים.

למידע נוסף אודות המבצע ולמחיקת הריבית ותשלום החוב - יש לפנות למחלקת צרכנות מים בתאגיד, בימים ובשעות קבלת קהל כמפורט באתר התאגיד.