הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות מים ברחוב אגמיה,

במסגרת העבודות תיתכן הפסקה / שיבושים באספקת המים ברחוב אגמיה ביום, 3.7.17, בין השעות 10:00-15:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית