עבודות קרצוף וריבוד אספלט ברחוב קק"ל

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות קרצוף וריבוד אספלט ברחוב קק"ל.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב קק"ל ביום ראשון, 2.7.17, וביום שני, 3.7.17, בין השעות 8:00-17:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית.