המשך עבודות מים ופיתוח ברחוב גורדון
 

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות מים ופיתוח ברחוב גורדון.
במסגרת העבודות תבוצע הפסקת מים ברחוב בוסתנאי בקטע הרחובות גורדון - אייזנברג,

ביום שני, כה' בסיון, 19.6.17, וביום שלישי, כו' בסיון, 20.6.17, בין השעות 8:30-15:00.

אנא היערכותכם בהתאם.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית.