לעיתים מתרחשת בצנרת המים נזילה סמויה שאינה מתגלה מעל לפני השטח וגורמת לאובדני מים.

זיהוי מוקדם של הסממנים ימנע ויצמצם את היקף אובדני המים ואת החיוב בגינם.

על מנת לשלול נזילה בצנרת המים הפרטית בנכס, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. בדקו האם ישנם סממני נזילה הנראים לעין כגון: רטיבות בקיר, טפטוף ברז, נזילה ממיכל ההדחה וכדומה.
  2. יש להפסיק את כל זרימת המים בנכס, לסגור את כל הברזים, מכונת כביסה וכדומה, ולבדוק האם מד המים ממשיך להסתובב.
  3. במידה ומד המים ממשיך להסתובב לאחר וידוא כי הברזים סגורים, ככל הנראה קיימת נזילה בצנרת.
  4. יש לפנות לאיש מקצוע באופן פרטי לביצוע בדיקה מקיפה בנכס, ולפעול לתיקון בהתאם.

לאחר ביצוע השלבים המפורטים לעיל, יש לפנות לתאגיד ולהגיש בקשה להכרה בתעריף נזילה בגין הצריכה החורגת מהצריכה הממוצעת,

בצירוף המסמכים הנדרשים, כמפורט בכללים ואמות המידה. 

להגשת בקשה להכרה בנזילה - לחץ כאן