המשך עבודות ביוב וניקוז בשכונת חבצלת 14.6.17.pdf

הודעה לציבור

המשך עבודות ביוב וניקוז בשכונת חבצלת

סגירת רחוב הירדן בקטע הרחובות הדגניות - הכלניות

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת קווי ביוב וניקוז.

החל מיום רביעי, כ' בסיון, 14.6.17 ועד יום חמישי, כא' בסיון, 15.6.17, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה, רחוב הירדן בקטע הרחובות הדגניות - הכלניות, בין השעות 17:00-8:00.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב בימי ביצוע העבודות, עד השעה 8:00 בבוקר.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית.