הבאר השלישית – תאגיד מים וביוב בע"מ  מבצע חיבור קו ביוב לבית חדש.

עקב העבודות, ייסגר לתנועת כלי רכב, רחוב קולונל מרגולין, בקטע הרחובות הנוטר – השומרים,

ביום ראשון, כב' באלול, 25.9.15, בין השעות 17:00 – 09:00.

  • לבאים מרחוב ההגנה, תתאפשר הפניה שמאלה בלבד לרחוב הנוטר.
  • לבאים מרחוב חי"ש, לא תתאפשר הפניה שמאלה.
  • לבאים מרחוב השומרים, לא תתאפשר הפניה ימין למרגולין.

תחנות האוטובוס ברחוב ההגנה 48 * ההגנה פינת מרגולין * מרגולין-גורודסקי, פינת יחיאל פלדי, לא תהיינה פעילות בין השעות 17:00 – 09:00.