מבצע מחיקת ריבית והצמדה לצרכני תאגידי מים וביוב!

בתקופה שבין 1.1.20 ועד 31.3.20 יתקיים מבצע מחיקת ריבית והצמדה לצרכני תאגידי מים וביוב ביתיים.
במהלך תקופת המבצע רשאי כל צרכן ביתי אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים לפנות בבקשה להסדר תשלום, שיקבע בהתאם לתנאים הבאים:

  1. עמידה בהסדר התשלומים שנקבע.
  2. תשלום חיובי המים והביוב השוטפים.

למידע נוסף אודות המבצע ולמחיקת הריבית ותשלום החוב - יש לפנות למחלקת צרכנות מים בתאגיד, בימים ובשעות קבלת קהל כמפורט באתר התאגיד.