המשך עבודות להחלפת קו מים

הגר"א - צבי שטיינמן - הרא"ז

סגירת רחוב הרא"ז

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת קו מים.

החל מיום ראשון, טו' בטבת, 12.1.20, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב הרא"ז, בין השעות 16:30-8:00, למשך כ- 3 שבועות.

הסדרי חניה

  • לבאים מרחוב הרצוג, תתאפשר הכניסה לרחוב הגר"א בלבד (יהפוך לדו-סיטרי ולרחוב ללא מוצא).
  • לא תתאפשר הכניסה לרחוב הרא"ז ולר צבי שטיינמן.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב, בימי ביצוע העבודות עד השעה 8:00 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית.