המשך עבודות להחלפת קו מים

בשכונת אבני חן

סגירת רחוב יהלום 58-32

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת קו מים ברחובות שוהם ויהלום.

החל מיום ראשון, ח' בטבת, 5.1.20, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב יהלום ממספר 58-32, 

למשך כ- 3 שבועות, בין השעות 16:00-8:00.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב יהלום בימי ביצוע העבודות עד השעה 7:30 בבוקר.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית