חנוכה.pdf

הודעה לתושבי רחובות

שינויים בסדרי קבלת קהל

בחנוכה

ביום שלישי, כ"ו בכסלו תש"פ, 24.12.19

משרדי התאגיד יהיו פתוחים עד השעה 13:00

חג אורים שמח!