דחיית עבודות ברחובות מרטון – אהרוני – סיטקוב:

המשך העבודות ברחובות מרטון – אהרוני – סיטקוב יידחו ויתבצעו ביום שלישי, טז' באדר, 14.3.17.