העבודות ברחוב גד פיינשטיין בקטע הרחובות מרדכי בשיסט – האלוף פרי נדחו, הודעה על מועד חדש תפורסם בהמשך.