הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות תיקון

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב הגליל, בקטע הרחובות הסגליות-הדגניות ובקטע דגניות/ירדן-הרותם 

ביום רביעי, כז' באב, 28.8.19, החל מהשעה 9:00 ועד השעה 15:00.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב, עד השעה 9:00 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית