הודעה לתושבי רחובות

שינויים בסדרי קבלת קהל בצום תשעה באב

ביום ראשון, י' באב, 11.8.19,

משרדי התאגיד יהיו פתוחים בין השעות, 12:00-8:00.

המשרדים ייפתחו ביום שני, יא' באב, 12.8.19.