הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת הביוב.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב שלמה לוי בקטע הרחובות כצנלסון - דוד קלסדי

ביום שלישי, כ' בתמוז, 23.7.19, בין השעות 17:00-8:30.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב עד השעה 8:30 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית