הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת הביוב בעיר.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב נורדאו בקטע הרחובות בנימין - י.ל פרץ

ביום ראשון, כז' בסיון, 30.6.19, בין השעות 14:00-8:30.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב עד השעה 8:00 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית