הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור ושיקום רחוב י.ל פרץ

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב י.ל פרץ , ביום שני, כב' באייר, 27.5.19,

 החל מהשעה 10:00 בבוקר.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית