הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת המים והביוב.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב קלמן ביאלר בקטע שבין פארק הדקלים לרחוב הרב שאולי, ביום שלישי, כג' באייר, 28.5.19,

 החל מהשעה 08:30 ועד השעה 15:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית