שינויים בסדרי קבלת קהל

ביום ראשון, ט' בניסן, 14.4.19, משרדי התאגיד יהיו פתוחים בין השעות 8:00-13:00.

וביום שני, י' בניסן, 15.4.19, משרדי התאגיד יהיו פתוחים בין השעות 8:00-18:00.