הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת המים.

ביום רביעי, כ' באדר ב' , 27.3.19, צפוייה הפסקה באספקת המים ברחובות פנחס ספיר והאלוף יעקב פרי

החל מהשעה 10:00 ועד השעה 15:00.

ייתכנו שינויים בעבודות עקב תנאי מזג האוויר

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית