הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות קרצוף וריבוד אספלט ברחוב ה' באייר.

 

החל מיום שני, יח' באדר ב', 25.3.19 ועד יום חמישי, כא' באדר ב', 28.3.19 ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב ה' באייר, 

בין השעות 8:30-17:00.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב בימי ביצוע העבודות, עד השעה 8:30 בבוקר.

 

ייתכנו שינויים בעבודות בהתאם לתנאי מזג האוויר