עקב מזג האוויר, אשר מקשה על ביצוע העבודות,

הוחלט לדחות את העבודות להחלפת המגוף הראשי שתוכננו להיום בלילה.

העבודות יבוצעו ביום חמישי, 28.3.19.