בוטלו העבודות לשיפור מערכת הביוב, שהיו אמורות להתקיים ביום רביעי, 23.1.19 ברחוב הנביאים.

 ולפיכך הרחוב יהיה פתוח לתנועת כלי רכב וחניה.

העבודות יידחו במספר ימים, הודעה מסודרת תפורסם בהתאם.