בוטלו העבודות לשיפור מערכת המים, שהיו אמורות להתקיים היום 22.1.19 ברחוב הדגניות.

ולפיכך לא צפויים שיבושים באספקת המים. העבודות יידחו במספר ימים, הודעה מסודרת תפורסם בהתאם.

תבוצע סגירת כביש ברחוב הדגניות בקטע הרחובות הירדן - הגליל, החל מהשעה 8:30 ועד השעה 17:00 לטובת עבודות לשיפור מערכת הביוב.