הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע השלמת עבודות ריבוד אספלט בשכונת קרית דוד

ביום שלישי, כו' בכסלו, 4.12.18, ייסגרו לתנועת כלי רכב וחניה הרחובות הבאים, בין השעות 8:30-17:00::

• האדמו"ר מקרעטשניף • דמשק אליעזר • הרב שיבר • באר מים חיים • מאמר מרדכי

יש לפנות את הרכבים החונים ברחובות עד ליום שלישי 4.12.18 בשעה 8:00 בבוקר.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית