הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע המשך עבודות לשיפור מערכת הביוב ברחוב נגבה.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב נגבה, ביום ראשון, כו' בחשון, 4.11.18, למשך כשבוע ימים, בקטעי הרחובות הבאים:

• רחוב נגבה בקטע הרחובות ברנר - בתיה מקוב.

• רחוב ברנר בקטע הרחובות אחים טרבס - נגבה.

הסדרי תנועה:

תתאפשר כניסה לרחוב בתיה מקוב מרחוב הרשנזון.

 

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב, ביום ראשון עד השעה 7:45 בבוקר.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית