הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת המים.

ביום רביעי, טו' בחשון, 24.10.18, צפוייה הפסקה באספקת המים ברחוב יעקב מדהלה, בין השעות 8:30-12:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית