הבאר השלישית, תאגיד המים והביוב רחובות, מבצע עבודות לשיפור מערכת הביוב ברחוב נגבה.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב נגבה, בין השעות 8:30-18:00, בימים הבאים:

  • בקטע הרחובות ברנר - בתיה מקוב, ביום ראשון כח' בתשרי, 7.8.18 וביום שני, כט' בתשרי, 8.10.18.      הסדרי תנועה: לבאים מרחוב הרשנזון, תתאפשר הפנייה ימינה בלבד!
  • בקטע הרחובות בתיה מקוב - הרשנזון, ביום שלישי, ל' בתשרי, 9.10.18 וביום רביעי, א' בחשון, 10.10.18.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית